ЗДОРОВ'Я ВАШИХ ДІТЕЙ
         
         Життя людини залежить від стану здоров'я організму і масштабів використання його психофізіологічного потенціалу. Всі сторони людського життя в широкому діапазоні соціального буття - виробничо-трудовому, соціально-економічному, політичному, сімейно-побутовому, духовному, оздоровчому, навчальному - у кінцевому рахунку, визначаються рівнем здоров'я. Гарне здоров'я - основна умова для виконання людиною її біологічних і соціальних функцій, фундамент самореалізації особистості. 
        Велика медична енциклопедія визначає здоров'я як «стан людського організму, при якому функції всіх його органів і систем урівноважені з зовнішнім середовищем і відсутність будь-яких 
Існують різні підходи до визначення поняття «здоров'я», які можна класифікувати наступним чином:
         1) здоров'я - це відсутність хвороб; 
         2) «здоров'я» і «норма» - поняття, тотожні;
        3) здоров'я як єдність «морфологічних, психо-емоційних і соціально-економічних, констант.     Тому    поняття   «здоров'я»  можна  визначити наступним чином: здоров'я - нормальне психосоматичний стан людини, що відбиває його повне фізичне, психічне і соціальне благополуччя і забезпечує повноцінне виконання трудових, соціальних і біологічних функцій. Фізичне здоров'я - це природний стан організму, обумовлене нормальним функціонуванням усіх його органів і систем. Психічне здоров'я залежить від стану головного мозку, воно характеризується рівнем і якістю мислення, розвитком уваги і пам'яті, ступенем емоційної стійкості, розвитком вольових якостей. Моральне здоров'я визначається тими моральними принципами, які є основою соціального життя людини, тобто життя в певному людському суспільстві. Відмінними ознаками морального здоров'я людини є, насамперед, свідоме ставлення до праці, оволодіння скарбами культури, активне неприйняття вдач і звичок, що суперечать нормального способу життя.

            Судження студентів про вплив фізичної культури на загальнокультурний розвиток особистості більшою мірою пов'язані з поліпшенням форм тілесного та функціонального розвитку. Помітне зниження впливу фізичної культури на інші сторони особистості та її діяльність обумовлені постановкою фізичного виховання у вузі, недостатньою реалізацією його гуманітарного змісту, негативним досвідом попередніх занять, впливом найближчого оточення і ін.
            Менше чверті студентів долучено до регулярної фізкультурно-спортивної діяльності на дозвіллі. Студенти виділяють серед факторів ризику здоров'ю, перш за все зловживання алкоголем - 75,6%, куріння - 73,5%, що відображає один із стереотипів пропаганди здорового способу життя. Недолік рухової активності відзначений 39,9% студентів; забруднення навколишнього середовища усвідомлюється 29,3% респондентів; на конфлікти з оточуючими вказали 29,1%; на перевантаженість навчально-професійними та домашніми обов'язками 7,9%. У той же час напружений режим навчальної праці, як показують багато досліджень, - істотний фактор виникнення астенічних станів студентів. 
            Серед причин неуваги до підтримки свого фізичного стану студентами відзначається брак часу (18,5% жінок і 41,6% чоловіків) і відсутність необхідного завзятості, волі, наполегливості (17,5% жінок та 20,8% чоловіків). Це свідчить про недостатню організованість і вимогливості до себе студентів в організації життєдіяльності, де органічно присутні і вольові початку.

            Отримані дані говорять про відсутність у більшості студентів активних зусиль на підтримку свого фізичного стану. Прості і доступні засоби - самомасаж, загартовування, аутогенне тренування дуже рідко використовуються студентами, що свідчить про суттєві вади в їх освітньої підготовки. А наявність в арсеналі засобів регулювання фізичного стану тютюну, алкоголю і навіть наркотиків, з одного боку, характеризує обмежений вибір засобів, з іншого - говорить про відсутність валеологічного мислення та поведінки у більшості студентів.

            Шлях до загальнокультурному розвитку, а отже, і до здоров'я починається з оволодіння знаннями. Вони випереджають практику, вказують шлях її перетворення, перетворюють знання в елементи свідомості, розширюючи і переробляючи їх в переконання. А переконання будуються не стільки на логічному характер знань, скільки на їх практичному сенсі. Основне джерело інформації для студентів - заняття з фізичного виховання - теоретичні і практичні (38-51%). Помітно вплив засобів масової інформації: газет, теле-і радіорепортажів (25-44%). Рідко використовується інформація, отримана із спеціальної літератури, від відвідування спортивних видовищ (14 - 23%). У ролі значимої студенти виділяють інформацію про раціональне харчування, методикою оздоровчого бігу і ходьби, а також самоконтролі у процесі занять фізичними вправами, методикою використання гімнастичних і дихальних вправ, загартовування, про питання регулювання статевого життя (від 60 до 87%).

ЗМІСТОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛАДОВИХ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ

Здоровий спосіб життя включає в себе такі основні елементи: режим праці і відпочинку, викорінювання шкідливих звичок, оптимальний руховий режим, особисту гігієну, загартовування, раціональне харчування і т.п. 
            1) Режим праці та відпочинку - необхідний елемент здорового способу життя. При правильному і суворо дотримується режиму виробляється чіткий і необхідний ритм функціонування організму, що створює оптимальні умови для роботи і відпочинку і тим самим сприяє зміцненню здоров'я, поліпшенню працездатності і підвищенню продуктивності праці.
Сон - обов'язкова і найбільш повноцінна форма щоденного відпочинку. Годинники, призначені для сну не можна розглядати як певний резерв часу, який можна часто і безкарно використовувати для інших цілей. Це, як правило, позначається на продуктивності розумової праці і психоемоційному стані. Безладний сон може призвести до безсоння, іншим нервових розладів.
            2) Наступною ланкою здорового способу життя є викорінювання шкідливих звичок (куріння, алкоголь, наркотики). Ці порушники здоров'я є причиною багатьох захворювань, різко скорочують тривалість життя, знижують працездатність, згубно позначаються на здоров'ї підростаючого покоління і на здоров'я майбутніх дітей:
            а) Дуже багато людей починають своє оздоровлення з відмови від куріння, яке вважається однією з найнебезпечніших звичок сучасної людини. Недарма медики вважають, що з палінням безпосередньо зв'язані самі серйозні хвороби серця, судин, легенів. Куріння не тільки підточує здоров'я, але і забирає сили в самому прямому сенсі. Як встановили радянські фахівці, через 5-9 хвилин після викурювання однієї тільки сигарети м'язова сила знижується на 15%. Аж ніяк не стимулює паління і розумову діяльність. Навпаки, експеримент показав, що тільки через паління знижується точність виконання тесту, сприйняття навчального матеріалу. Курець вдихає не всі шкідливі речовини, що знаходяться в тютюновому димі, - близько половини дістається тим, хто знаходиться поруч з ними. Не випадково, що в родинах курців діти хворіють на респіраторні захворювання набагато частіше, ніж у сім'ях, де ніхто не палить. Куріння є частою причиною виникнення пухлин порожнини рота, гортані, бронхів і легенів. Постійне і тривале куріння призводить до передчасного старіння. Порушення харчування тканин киснем, спазм дрібних судин роблять характерної зовнішність курця (жовтуватий відтінок білків очей, шкіри, передчасне в'янення), а зміна слизових оболонок дихальних шляхів впливає на його голос (втрата дзвінкості, знижений тембр, хриплость). Дія нікотину особливо небезпечно в певні періоди життя - юність, старечий вік, коли навіть слабке збудливу дію порушує нервову регуляцію. Особливо шкідливий нікотин вагітним, оскільки призводить до народження слабких, з низькою вагою дітей, і жінкам, що годують, так як підвищує захворюваність і смертність дітей у перші роки життя.
            б) Наступне непросте завдання - подолання пияцтва і алкоголізму. Встановлено, що алкоголізм діє руйнує на всі системи і органи людини. У результаті систематичного споживання алкоголю розвивається симтомокомплекс хворобливої ​​пристрасті до нього: 
            - втрата відчуття міри і контролю над кількістю споживаного алкоголю; 
            - порушення діяльності центральної і периферичної нервової системи (психози, неврити і т.п.) і функцій внутрішніх органів. 
            3) Наступною складовою здорового способу життя є раціональне харчування. Коли про нього йде мова, слід пам'ятати про два основні закони, порушення яких небезпечно для здоров'я.
            Раціональне харчування забезпечує правильний ріст і формування організму, сприяє збереженню здоров'я, високої працездатності і продовженню життя. 
            4) Рухова активність.
           Оптимальний руховий режим - найважливіша умова здорового способу життя. Його основу складають систематичні заняття фізичними вправами і спортом, ефективно вирішують завдання зміцнення здоров'я і розвитку фізичних здібностей молоді, збереження здоров'я і рухових навичок, посилення профілактики несприятливих вікових змін. При цьому фізична культура і спорт виступають як найважливіший засіб виховання. 
            Корисно ходити по сходах, не користуючись ліфтом. За твердженням американських лікарів кожна сходинка дарує людині 4 секунди життя. 70 сходинок спалюють 28 калорій.
          Основними якостями, що характеризують фізичний розвиток людини, є сила, швидкість, спритність, гнучкість і витривалість. Удосконалення кожного з цих якостей сприяє і зміцненню здоров'я, але далеко не в однаковій мірі. Можна стати дуже швидким, тренуючись в бігу на короткі дистанції. Нарешті, дуже непогано стати спритним і гнучким, застосовуючи гімнастичні та акробатичні вправи. Однак при всьому цьому не вдається сформувати достатню стійкість до хвороботворних впливів.
 Таким чином, щоб виконувати руховий режим, необхідна рухова діяльність в обсязі 1,3-1,8 год на день. За рахунок використання рухової активності з відносно високою інтенсивністю можна скоротити її тривалість. Так, двогодинну прогулянку зі швидкістю 4,5 км / год замінює 15-хвилинний біг зі швидкістю 10 км / год або 30 хв гри в баскетбол. Як компонент рухової активності не слід забувати танці. Їх високий емоційний ефект пов'язаний і з гарним функціональним ефектом (пульсової режим 120-140 удар / хв).
            5) Загартовування:
           Для ефективного оздоровлення та профілактики хвороб необхідно тренувати і удосконалювати в першу чергу саме цінну якість - витривалість в поєднанні із загартовуванням та іншими компонентами здорового способу життя, що забезпечить організму надійний щит проти багатьох хвороб.
            Широко відомі різні способи загартовування - від повітряних ванн до обливання холодною водою. Корисність цих процедур не викликає сумнівів. З давніх-давен відомо, що ходьба босоніж - чудова закаливающее засіб. Зимове плавання - вища форма загартовування. Щоб її досягти, людина повинна пройти всі щаблі загартовування.
Ефективність загартовування зростає при використанні спеціальних температурних впливів і процедур. Основні принципи їхнього правильного застосування повинні знати все: систематичність і послідовність; облік індивідуальних особливостей, стану здоров'я і емоційні реакції на процедуру.
          Вивчення ціннісних орієнтацій студентів на ЗСЖ дозволяє виділити серед них умовно чотири групи. Перша група включає в себе абсолютні, загальнолюдські цінності, що отримали у студентів оцінку величезного значення. До них відносяться вдала сімейне життя, мужність і чесність, здоров'я, всебічний розвиток особистості, інтелектуальні здібності, сила волі і зібраність, вміння спілкуватися, володіння красою і виразністю рухів. Друга група «переважних цінностей» - гарна статура і фізичний стан, авторитет серед оточуючих. Третя група цінностей отримала найменування «суперечливих» за те, що в них одночасно представлені ознаки великого і невеликого значення. Вона включає наявність матеріальних благ, успіхи в роботі, задоволеність навчанням, заняття фізичними вправами і спортом, хороший рівень розвитку фізичних якостей, цікавий відпочинок. Четверта група цінностей названа «приватними», так як її змісту студенти надають невелике значення - знання про функціонування людського організму, фізична підготовленість до обраної професії, громадська активність.