Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

Програма навчання за даною спеціальністю передбачає підготовку фахівців в галузі

 13 «Механічна інженерія»

 

 

-         набір здійснюється на базі 9 – ти класів;

-         термін навчання 3 роки 10 місяців (денна форма),

-         вступні випробування з української мови (диктант) і математики (усно).

Фахівець орієнтований на такі сфери діяльності, як конструювання, експлуатація, ремонт та виробництво сільськогосподарських машин. Він готується для праці в конструкторських та технологічних відділах підприємств, інститутів та бюро, ремонтних службах підприємств, обіймаючи посади: технік-технолог (механіка), технік-конструктор (механіка), технік з інструменту, технік-механік сільськогосподарського виробництва, технік-механік із меліорації сільськогосподарського виробництва, технік з підготовки технічної документації, технік з підготовки виробництва, технік з налагоджування та випробувань, майстер виробничої дільниці, механік цеху тощо.

     У процесі здобуття знань особи, що навчаються, співпрацюють із висококваліфікованими спеціалістами-практиками, які передають їм вміння, досвід, діляться секретами педагогічної та виробничої діяльності.