Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ

оголошує прийом студентів на 2018-2019 навчальний рік на денну та заочну форми навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня

МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Галузі знань

Спеціальність

13 «Механічна інженерія»

133 «Галузеве машинобудування»

27 «Транспорт»

275 «Автомобільний транспорт»

  27 «Транспорт»

274 «Транспортні технології»

07 «Управління та адміністрування»

073 «Менеджмент»

07 «Управління та оподаткування»

071 «Облік та оподаткування»

12 «Інформаційні технології»

122 «Комп'ютерні науки»