Інформаційна система «Конкурс»


Денна форма навчання

Спеціальність: 073 Менеджмент

Спеціальність: 275 Транспортні технології

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт


Заочна форма навчання

Спеціальність: 073 Менеджмент

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування