Публічна інформація

Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ


Положення про Ковельський промислово-економічний коледж Луцького національного технічного університету

Зміни до положення про Ковельський промислово-економічний коледж Луцького національного технічного університету

Положення про порядок призначення і виплати стипендій студентам у Ковельському промислово-економічному коледжі Луцького НТУ

Положення про педагогічну раду Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ

Положення про організацію виховної роботи у Ковельському промислово-економічному коледжі Луцького НТУ

Положення про організацію дипломного і курсового проектування у Ковельському промислово-економічному коледжі Луцького НТУ

Положення про роботу ДЕК та ДКК  у Ковельському промислово-економічному коледжі Луцького НТУ

Положення про проведення практики студентів у Ковельському промислово-економічному коледжі Луцького НТУ

Положення про організацію навчального процесу у Ковельському промислово-економічному коледжі Луцького НТУ

Положення про організацію самостійної роботи студентів у Ковельському промислово-економічному коледжі Луцького НТУ

Положення про предметну (циклову) комісію у Ковельському промислово-економічному коледжі Луцького НТУ

Положення про науково - методичну раду у Ковельському промислово-економічному коледжі Луцького НТУ

Освітня програма профільної середньої освіти підготовки молодшого спеціаліста

Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії та державної кваліфікаційної комісії у КПЕК ЛНТУ

Положення про організацію навчального процесу у КПЕК Луцького НТУ

Положення про організацію внутрішнього контролю за освітнім процесом у КПЕК Луцького НТУ

Положення про організацію поточного та підсумкового семестрового контролю навчання студентів КПЕК Луцького НТУ

Положення про порядок переведення, відрахування студентів та поновлення відрахованих осіб у КПЕК Луцького НТУ


Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників


Державні закупівлі

Звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі №1 від 16.01.2015р.
Звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі №2 від 16.01.2015р.

 

Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік КПЕК Луцького НТУ


Кошторис на 2016рік

Зміни до кошторису 30.10.2016

Зміни до кошторису 01.12.2016

Звіт про натходження та використання коштів форма №2 за II квартал 2016р.2

Звіт про натходження та використання коштів форма №4 за II квартал 2016р.2

Звіт про натходження та використання коштів форма №2 за III квартал 2016р.2

Звіт про натходження та використання коштів форма №4 за III квартал 2016р.4

Штатний розпис 2016р.

Зміни до штатного розпису 2016р.

План використання бюджетних коштів на 2015 р.

Баланс (форма № 1) на 01 квітня 2015 р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2 д, №2 м) за переший квартал 2015 р

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4 - 1 д, № 4 - 1 м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами  (форма № 7 д, № 7 м)


Зведений штатний роспис

Наказ про створення адміністративної ради

Склад керівних органів ВНЗ

Правила прийому до Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ

Сертифікати про акредитацію

Ліцензія