Відділення спеціальності "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" («Організація перевезень і управління на автотранспорті»)

Завідувач відділення: Гончаренко Олена Олександрівна,

викладач вищої категорії, викладач-методист

Телефон: (03352) 5-53-90

Адреса: вул. Заводська, 23, м. Ковель, Волинська обл.

E-mail: kovel_koledg@ukr.net

 

 

 

 

Підготовка фахівців

Підготовка фахівців проводиться за спеціальністю "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" («Організація перевезень і управління на автотранспорті»), галузь 27 «Транспорт».

Організація навчального процесу відбувається згідно з «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» та галузевими стандартами освіти.

 

Історична довідка

Через доступність ціни та високу оперативність автомобільний транспорт залишається найпоширенішим у сфері зовнішньоекономічних відносин. Географічне розташування м. Ковель, на перетині міжнародних автомобільних шляхів, близькість кордону з Польщею, Білоруссю, Росією, наявність великої кількості підприємств, які займаються автомобільними перевезеннями, створює коледжу унікальну можливість надавати освітню послугу підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за напрямом підготовки «Транспортні технології». 

В 2012 році в коледжі була відкрита спеціальність «Організація перевезень і управління на автотранспорті» та здійснений перший набір студентів на денну форму навчання.

 

Матеріальне забезпечення навчального процесу

Для проведення лекцій та лабораторно-практичних занять на відділенні функціонують навчальні кабінети та лабораторії, оснащені необхідними технічними засобами навчання, навчальною та довідковою літературою, відповідними методичними посібниками, навчальними моделями, плакатами, планшетами.

Матеріально-технічна база відділення постійно змінюється відповідно до сучасних вимог, поповнюється новим обладнанням та матеріалами, які використовуються в навчальному процесі.

 

Методичне забезпечення навчального процесу

            Відповідно до освітньо-професійних програм та навчального плану викладачі відділення розробляють та вдосконалюють робочі програми з дисциплін, що викладаються за спеціальністю. Всі програми дисциплін, за якими готують студентів, відповідають стандартам вищої освіти. Навчання зорієнтовано на опанування студентом відповідних знань, умінь, та навичок, а також формування здатностей і компетенцій вирішувати завдання професійної компетенції.

 

Кадрове забезпечення навчального процесу

Освітню діяльність зі спеціальності забезпечують висококваліфіковані фахівці. Всі вони мають відповідну освіту і досвід роботи за спеціальністю.

            Викладачі відділення постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня, педагогічної майстерності, підтримують тісні контакти з викладачами Луцького національного технічного університету та інших навчальних закладів Волинської області та України.

Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється при відповідних кафедрах Луцького національного технічного університету, Волинському обласному інституті післядипломної освіти.

 

Студенти і випускники

За період навчання техніки-технологи отримують знання та навички для організації перевезень і забезпечення управління на автотранспорті. Це дасть можливість

 •  орієнтуватися в інфраструктурі транспортних послуг;
 •  визначати основні показники роботи автомобільних транспортних засобів;
 •  розраховувати експлуатаційні витрати на собівартість перевезень;
 •  розробляти договірні тарифи на перевезення вантажів;
 •  складати схеми або картограми вантажопотоків;
 •  приймати замовлення на перевезення вантажів;
 •  розробляти маршрути перевезень;
 •  складати графіки роботи транспортних засобів;
 •  складати технологічні схеми перевезення окремих вантажів;
 •  оформляти товарно-транспорту та супровідну документацію;
 •  готувати документи на транспортно-експедиційне обслуговування при перевезеннях зовнішньоторгових та транспортних вантажів.

 

Після закінчення коледжу випускники матимуть змогу працювати:

 • диспетчерами автомобільного транспорту;
 • диспетчерами з міжнародних перевезень;
 • диспетчерами служби перевезень;
 • інспекторами з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань;
 • інспекторами з охорони праці та техніки безпеки;
 • техніками-інспекторами з контролю за використанням палива;
 • операторами диспетчерського  руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорті.

 


Учасники конкурсу "Коледж має талант"