Ковельський промислово-економічний коледж

Луцького національного технічного університету

Випускна методична комісія

спеціальності "Організація виробництва"

(голова комісії – викладач  вищої категорії,викладач-методист Самчинська С.С.)

 

          Випускна методична комісія зі спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва" була створена у вересні 2005 року.

            До складу комісії входить 8 викладачів:

           Самчинська С.С. – голова комісії, викладач вищої категорії, викладач-методист

           Гончаренко О.О. – зав.відділення спеціальності,  викладач вищої категорії, викладач-методист                  

          Дацюк А.А.         – викладач вищої категорії

          Зубчик Л.В.         – викладач 1 кваліфікаційної категорії

          Михалевич П.М. – викладач  вищої категорії, викладач-методист

           Мельничук А.П. – викладач  вищої категорії, старший викладач

           Пиц В.І.               – кандидат економічних наук

           Радивонік А.О.   – викладач вищої категорії, старший викладач

            Члени комісії творчі, ініціативні, крім здійснення навчально-виховного процесу приймають активну участь і неодноразово є переможцями у виставках-конкурсах дидактичних і методичних матеріалів, які організовуються Луцьким національним технічним університетом і Управлінням освіти і науки облдержадміністрації.

        Основною проблемою, над якою працює методична комісія, є: "Впровадження сучасних підходів і методів навчання для підготовки майбутніх висококваліфікованих фахівців".

         Щоб досягти цієї мети кожен викладач працює над своїм проблемним питанням, а саме:

         -  Застосування інформаційних технологій при вивченні дисциплін і здійсненні підсумкового контролю знань.

  -   Формування у студентів практичних навичок під час вивчення фахових дисциплін.

       - Формування у студентів навичок застосування теоретичних положень для практичних цілей.

        - Поповнення і удосконалення методичного забезпечення дисциплін і вивчення передового досвіду викладання.    

     

             Велика робота проводиться викладачами по поповненню, оновленню, удосконаленню методичного забезпечення дисциплін. З цією метою розроблені методичні вказівки, рекомендації до проведення практичних занять, курсових робіт та підсумкового контролю знань згідно плану методичної комісії.

 

         Так як від компетентності, рівня набутих глибоких знань менеджерів значно залежить успішне розв'язання конкретних практичних завдань, пов'язаних з удосконаленням організації виробництва на промислових підприємствах, які є основною рушійною ланкою народного господарства, то відповідно до навчального плану передбачаються практичні заняття, під час проведення яких формується здатність студентів самостійного мислення і поглиблення опанування ними навчального матеріалу, навчальна практика з технології виробництва, діловодства, організації виробництва, інформатики і комп’ютерної техніки,  маркетингу, виконання курсових робіт з " Менеджменту" і "Організації виробництва», проходження технологічної практики з менеджменту і виробничої практики.

 

             Цікаво і змістовно на початку грудня 2014 року пройшов тиждень випускної методичної комісії  спеціальності «Організація виробництва». План роботи тижня комісії охопив різноманітні заходи.

            Розпочала тиждень голова випускної методичної комісії, викладач вищої категорії, викладач-методист Самчинська С.С.,  яка у формі презентації проінформувала присутніх про цікаві факти і здобутки спеціальності з моменту її відкриття  у 2001 році. За  період з 2005 по 2014 рік проведено 10 випусків і вручено 620 дипломів молодших спеціалістів випускникам денної і заочної форм навчання, значна частина яких продовжили навчання за спорідненою спеціальністю у Луцькому національному технічному університеті і інших навчальних закладах України,  стали успішними фахівцями в сфері менеджменту. Групи даної спеціальності неодноразово ставали переможцями як кращі за підсумками успішності навчального року (гр.359 у 2013 році, гр.366 у 2014 році) і отримували перехідний кубок тощо.

            Продовжили перший день тижня студенти 1-4 курсів спеціальності  мультимедійними презентаціями своїх груп і досягнень. У своїх представленнях студенти груп 186 (керівник групи Присада О.В.), 280 (керівник групи Михалевич П.М.), 374 (керівник групи Дацюк А.А.), 466 (керівник групи Васковець Л.П.) показали  цікаві і захоплюючі фрагменти навчання і  відпочинку,  участі у різноманітних культурно-масових, спортивних заходах і благодійних акціях.  

           На високому методичному і професійному рівні викладач вищої категорії Дацюк А.А. провела відкрите заняття у формі семінару з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» на актуальну тему «Використання та захист інформації в комп’ютерних системах». Студенти представили обґрунтовані результати своїх досліджень  по темі заняття, в яких показали глибоку обізнаність з матеріалом і його зв’язок з сучасністю.

         Вперше у коледжі в рамках тижня комісії з ініціативи зав.відділення спеціальності, викладача вищої категорії, викладача-методиста Гончаренко О.О. і  при допомозі викладача, кандидата  економічних наук Пица В.І. була проведена перша студентська науково-практична конференція «Економіка, організація та управління в умовах інноваційного розвитку України», яка охопила широке коло студентів, що бажали взяти у ній участь. Своїми доповідями з презентаціями студенти не лише проявили свою творчу активність, але глибоке знання матеріалу і здатність аналізувати актуальні проблемні питання. Приємним був той факт, що гостями конференції і членами журі, крім директора коледжу, к.т.н, доцента, викладача вищої категорії, викладача-методиста  Селівончик Т.В., зав.відділення   і голови комісії спеціальності  були представники Луцького національного технічного університету: Морохова В.О. – к.е.н., професор, зав.кафедри менеджменту та маркетингу, Войтович С.Я. – к.е.н, доцент кафедри менеджменту та маркетингу. Вони високо оцінили організацію конференції, підготовленість студентів, їх широкий світогляд. Членам журі було дуже важко розподілити місця і вибрати переможців, адже кожен учасник заслуговував перемоги.

         За підсумками конференції все-таки було обрано 3 переможці,  ними стали студенти групи 466: Збишко К. – 1 місце, Воронцов В. – 2 місце, Шворак О. – 3 місце, а іншим 13 учасникам були вручені грамоти за перемогу в номінаціях і дипломи за активну участь.   

             Дві години конференції в дружній атмосфері пройшли непомітно. Допомогли студентам виявити здібності викладачі Гончаренко О.О., Самчинська С.С., Дацюк А.А., Зубчик Л.В., Михалевич П.М., Пиц В.І., Мельничук А.П.

            Уміло і обґрунтовано студенти 374  і 466 груп спеціальності презентували навчальні і технологічну практики, які вони проходили як у навчальних кабінетах і майстернях коледжу , так і на підприємствах Ковельщини. При підготовці до презентації практик студенти провели велику дослідницьку роботу, чим змогли здивувати присутніх. Студентка групи 466 Котелюк Віта цікаво і обґрунтовано презентувала проходження навчальної практики з технології виробництва у майстернях коледжу.

            Студентка групи 374 Филинюк Ольга розповіла про проходження навчальної практики з діловодства (керівник практики Михалевич П.М.), де студенти навчились працювати з різноманітними документами, які супроводжують діяльність будь-якої організації.

           Студентка групи 466 Роюк Діана  презентувала     навчальну практику з організації виробництва (керівник практики Самчинська С.С.), де студенти вчаться проектувати виробничий підрозділ підприємства і розраховувати основні показники його діяльності, а також  навчальну практику з маркетингу (керівник практики Михалевич П.М.), де студенти вчаться виконувати роль фахівців з маркетингу.

            На початку 4-го курсу студенти спеціальності проходять технологічну практику з менеджменту. Презентували  технологічну практику студенти групи 466, які проходили практику на різних підприємствах, а саме:

  • Волков Віталій – ВКФ «Ковель»
  • Ілюшик Максим – ТзОВ «МіксбудКовель»
  • Збишко Костянтин, Швець Денис, Змієвський Дмитро, Роюк Діана -  ТОВ «ВО «Ковельсільмаш»

 

              Всі заходи, які відповідно до плану проходили протягом тижня, зацікавили і об’єднали  викладацький і студентський колективи, а також отримали схвальні відгуки від директора коледжу  Селівончик Т.В., методиста Борисюк Л.В., присутніх викладачів і студентів.

                                                                              

                                                                               Голова випускної методичної

                                                                                 комісії   С. С.Самчинська