Спеціальність 073 «Менеджмент»

Програма навчання за даною спеціальністю передбачає підготовку фахівців у галузі 07 «Управління та адміністрування» 

 

 

-         набір здійснюється на базі 9 – ти класів (денна форма);

-         термін навчання 3 роки 5 місяців; (денна форма),

          2 роки 5 місяців (заочна форма);

-         вступні випробування з української мови (диктант) і математики (усно) ) – денна форма; сертифікати ЗНО з української  мови та літератури і математики  – заочна форма навчання.

Організатор виробництва (менеджер) отримує знання та навички для роботи у виробничій сфері та малому бізнесі і може займати посади керівників виробничих підрозділів (майстер виробничої дільниці, бригадир, начальник зміни), референт з основної діяльності, інспектор кадрів, організатор з персоналу, інспектор з основної діяльності, диспетчер, технік з підготовки  виробництва, агент з постачання тощо.

            Навчальним планом передбачено вивчення  таких дисциплін: інформатика  і комп’ютерна техніка, іноземна мова, бухгалтерський облік, фінанси і кредит, менеджмент, маркетинг, організація  виробництва, основи товарознавства тощо.