Випускна методична комісія зі спеціальності
"Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"
 
 
Наумич Сергій Матвійович – голова випускної методичної комісії спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», викладач вищої категорії.
 
Головою випускної методичної комісії спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» з 2006 року працює Наумич Сергій Матвійович.

         Наумич С. М. працює в коледжі викладачем загальнотехнічних  і спеціальних дисциплін з 1986 року. Освіту із спеціальності здобув на військовій кафедрі Львівського політехнічного інституту (тепер національний технічний університет «Львівська політехніка»), який закінчив з відзнакою в 1972 році. З 1972 по 1986 рік працював інженером, начальником відділів на виробництві – в об’єднанні «Ковельбудіндустрія» і на заводі «Ковельсільмаш». Протягом  роботи в коледжі постійно підвищував і підвищує свою кваліфікацію в Донецькому політехнічному інституті (1989 р.), в Луцькому національному технічному університеті (2004, 2009, 2014 рр.). Грамотний, ерудований викладач, має хороші знання із дисциплін спеціальності. Викладає дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів», «Автомобільні двигуни», «Нарисна геометрія і інженерна графіка». Досконало знає програмний матеріал, добре володіє методикою його викладання. При викладанні теоретичного матеріалу дисциплін старається зацікавити студентів поглибленим вивченням сучасних конструкцій автомобілів і двигунів, проведенням їх діагностування і технічного обслуговування.

Склад комісії:
1.Наумич С.М. 5. Попова Л.О. 8. Радивонік А.О.
2.Глущук М.М. 6. Мельничук А.П. 9. Русаков С.О.
3.Самчинська С.С. 7. Ілюшик І.М. 10. Симонік О.П.
4.Панечко Р.В.

         Випускники коледжу зі спеціальністю «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» працюють в технічних службах автотранспортних підприємств техніками-механіками, завідуючими гаражами,  в відділах і виробничих структурах станцій технічного обслуговування автомобілів, в транспортних цехах інших підприємств.

Зараз в коледжі цій спеціальності навчаються понад 120 студентів.

         Комісія постійно проводить роботу з розширення і покращення методичного забезпечення викладання дисциплін спеціальності. В 2013-2014 навчальному році розроблені і оновлені методичні рекомендації до виконання курсових проектів, лабораторних робіт з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів», до виконання курсових робіт з дисципліни «Організація і планування підприємств», методичний посібник з вивчення дисципліни «Правила і безпека дорожнього руху».

      Викладачі комісії під час викладання дисциплін використовують сучасні інтерактивні засоби навчання.

     При виконанні дипломних проектів студенти також виконують  реальні частини,  виготовляють стенди, створюють діючі моделі вузлів, агрегатів і двигунів автомобілів, що використовуються в процесі вивчення теоретичного матеріалу дисциплін спеціальності.

         

       В зв’язку з ускладненням конструкції сучасних двигунів і автомобілів (системи впорскування бензину, новітні системи живлення дизелів, наддув двигунів, антиблокувальні системи гальм і ін.) гостро стає питання вивчення методів діагностування їх несправностей, технічного обслуговування і поточного ремонту. З цією метою в коледжі створена лабораторія діагностики автомобілів, яка забезпечена діагностичним  сканером «LAUNCH», використання якого дає можливість ідентифікувати електронні системи  двигунів, читати параметри даних систем, виявляти коди несправностей, проводити розшифрування та роздруковування  даних кодів.

       Також в лаболаторії установлений стенд  СNС-402А, який передбачений для діагностування параметрів форсунок. Даний стенд забезпечує одночасне тестування чотирьох форсунок при різних режимах роботи. При цьому проводиться перевірка герметичності форсунки, якості розпилювання палива та очищення її ультразвуком. 

         Матеріально- технічна база кабінетів і лабораторій постійно збагачується і оновлюється. Активну участь в цій роботі приймають всі викладачі методичної комісії, а також більшість студентів спеціальності.