Випускна методична комісія зі спеціальності

"Обслуговування програмних систем і комплексів"

 

Присада Олександр Вадимович  - голова комісії комп'ютерних дисциплін, викладач-методист.

Склад комісії: 1.Новосад О.Р., 2.Кривош Ж.В., 3.Пастушок І.М., 4.Понедільник О.В., 5.Мелещук Л.В., 6.Пиц В.І. 

        Головою методичної комісії комп’ютерних дисциплін з 2007 року працює Присада Олександр Вадимович.
       Присада О. В. працює в коледжі викладачем комп’ютерних дисциплін з 1988 року. Ерудований, має глибоку теоретичну і практичну підготовку, прагне до оновлення і удосконалення своїх знань, творчо підходить до кожного заняття. Програмовий матеріал знає досконало, володіє методикою його викладання. Заняття проводить на високому організаційному і методичному рівні, чітко визначає їх структуру. При вивченні нового матеріалу акцентує увагу студен¬тів на головному, вчить мислити, робити висновки, узагальнення. З метою активізації пізнавальної діяльності студентів на своїх заняттях використовує різноманітні інтерактивні методи навчання, роботу в групах з вибором лідерів, дискусії. В навчальному процесі використовує новітні технології, технічні засоби навчання, методичні рекомендації Луцького національного технічного університету.
       Велика робота проводиться щодо покращення методичного забезпечення комп’ютерних дисциплін, курсового проектування. За останні три роки розроблені:
   • методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»,
   • методичні рекомендації до «Навчальної практики з комп’ютеризації» для студентів спеціальності «Організація виробництва»,
   • посібник «Адміністратор комп’ютерних мереж».
      Викладачі постійно беруть участь у виставках «Творчі сходинки педагогів Волині», «Інновація та досвід», «Краща методична розробка ЛНТУ». Постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня і фахової кваліфікації.
     Молодший спеціаліст з комп'ютерних наук готується для роботи з експлуатації, налагодження комп'ютерних систем, їх обслуговування, створення програмного забезпечення і призначається для роботи на підприємствах та державних установах.
     На сьогодні коледж в даному напрямку готує понад 50 спеціалістів. Значна частина з них бажають удосконалювати свій освітній рівень.
     Підготовку фахівців за даною спеціальністю розпочато у 2010 році. Для навчання майбутніх молодших спеціалістів у коледжі створено належну матеріальну базу, є досвідчені педагогічні кадри.
      Викладацький склад циклової комісії комп'ютерних дисциплін складає 6 кваліфікованих викладачів. Циклова комісія має значний досвід роботи, достатню професійну та педагогічну майстерність, своєчасно підвищує кваліфікацію шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, стажування, і здатна забезпечити підготовку молодших спеціалістів на рівні державних вимог та стандартів.
      В коледжі створено 4 комп’ютерні класи, де розміщено 54 ПК. 


Робота студентів у комп’ютерному класі
 
      Навчальний план даної спеціальності дає можливість продовжити навчання для одержання кваліфікаційного рівня «бакалавр» в Луцькому національному технічному університеті, що сприяє безперервності, наступності та ступеневості підготовки фахівців.
     З метою підготовки кваліфікованих фахівців заявленої спеціальності, а також для подальшої комп’ютеризації закладу та покращення програмного забезпечення навчального процесу, згідно Державної Програми інформатизації та комп'ютеризації вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації на 2005-2008 роки, наш коледж отримав навчальний комп'ютерний комплекс з 16-ти сучасних персональних комп’ютерів.
 


Загальний вигляд сучасного комп’ютерного класу
 
     Крім дисплейних класів, персональні комп’ютери встановлені в кабінетах з курсового та дипломного проектування, технічної механіки, бухгалтерського обліку та фінансово-облікових дисциплін, програмістів, в лабораторії приводів технологічного устаткування, методкабінеті, в кабінетах секретарів денного та заочного відділень, бухгалтерії, касі, у завідуючих денним відділенням, заступника директора з навчальної роботи, секретаря директора коледжу.