Історія промислово-економічного коледжу Луцького НТУ 

     Ковельський промислово-економічний коледж ЛНТУ є правонаступником Ковельського машинобудівного технікуму, створеного як самостійний навчальний заклад з вечірньою формою навчання наказом Міністра машинобудування для тваринництва та кормовиробництва СРСР від 11 вересня 1978 за № 228. До 1984 року технікум здійснював підготовку фахівців за такими спеціальностями: 0415 «Ковальсько-штампувальне виробництво»; 0515 «Сільськогосподарські машини». Наказом Міністра машинобудування для тваринництва та кормовиробництва СРСР від 25 липня 1984 року за № 192 технікум реорганізовано і відкрито денну форму навчання за вищевказаними спеціальностями.     
     На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1991 року № 227 «Про заходи щодо виконання Закону України «Про підприємства та організації союзного підпорядкування, що розташовані на території України» наказом Міністерства вищої освіти України від 28 листопада 1991 року № 231 Ковельський машинобудівний технікум прийнятий до системи Мінвузу України, а з 4-го травня 1992 року – підпорядкований Міністерству освіти України. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 459 від 08.06.2004 р. Ковельський машинобудівний технікум реорганізований і приєднаний до складу Луцького державного технічного університету як відокремлений структурний підрозділ, а наказом Міністерства освіти і науки України № 883 від 25.11.2004 року перейменований в Ковельський промислово-економічний коледж Луцького державного технічного університету. Згідно Указу Президента України N 335/2008 від 11 квітня 2008 року Луцький державний технічний університет набув статусу «національного» і, відповідно, зараз коледж має назву Ковельський промислово-економічний коледж Луцького національного технічного університету. 
     Основним напрямком діяльності коледжу є підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців за державними замовленнями та угодами з юридичними і фізичними особами для промислових підприємств машинобудування, установ, організацій, бухгалтерського обліку та контролю. 
    Загальна чисельність працівників коледжу – 130 осіб. Навчально-виховний процес здійснює 61 інженерно-педагогічний працівник, які мають відповідну фахову освіту та досвід роботи. 28 із них мають вищу кваліфікаційну категорію, чотири – старші викладачі, шість – викладачі-методисти. Базовим підприємством є Ковельський завод сільськогосподарських машин ВАТ «Ковельсільмаш». 
     Коледж розміщується на території 4,7 га. В комплексколеджу входить: 
     - навчально-побутовий корпус; 
     - навчально-виробничі майстерні; 
     - дев'ятиповерховий гуртожиток на 344 місця; 
     - котельня, господарські приміщення; 
    - спортивна база (спортивний зал, кабінет фізичного виховання, зал атлетичної гімнастики, футбольне поле, гімнастичне містечко, спортивні площадки).
     У навчально-побутовому корпусі коледжу розміщена актова зала, їдальня. Одним із структурних підрозділів коледжу є бібліотека з читальним залом на 56 місць та книгосховищем. 
     Навчальні кабінети та лабораторії оснащені необхідними технічними засобами навчання, навчальною та довідковою літературою, відповідними методичними посібниками, навчальними моделями, плакатами, планшетами. В навчальних кабінетах, лабораторіях використовуються, діапроектори і програвачі, персональні комп’ютери. В навчальному процесі використовуються діючі моделі машин і механізмів, які були виготовлені студентами при виконанні курсових та дипломних проектів. 
     Значну роль у навчально-виховному процесі відіграє бібліотека. Особлива увага приділяється комплектуванню книжкового фонду по забезпеченню студентів підручниками та іншою навчальною літературою. Працівники бібліотеки надають допомогу в проведенні виховних годин в групах, проводять індивідуальну роботу з студентами, застосовуючи в своїй роботі найбільш актуальні форми і методи пропаганди книги. Створено умови для поза аудиторної самостійної роботи студентів з усіх навчальних дисциплін, її інформаційного та методичного забезпечення. 
     В навчальному процесі широко використовуються персональні комп'ютери. Для комп’ютерного забезпечення навчального процесу в коледжі створено навчальні кабінети і лабораторії: 
     - кабінет інформатики і обчислювальної техніки; 
     - лабораторію обчислювальної техніки та програмування; 
     - лабораторію інформаційних систем обліку. 
     В цих аудиторіях розміщено персональні комп’ютери типу Celeron 1,8 GHz, Pentium ІІІ, Pentium IV. Для забезпечення використання комп’ютерної техніки в коледжі створено загальний банк тестових програм для контролю якості знань студентів а також програм для самостійного вивчення окремих розділів навчальних дисциплін. До таких програм відносяться:
     
     1. Універсальна тестова програма «UNITest»; 
     2.   Пакет    тестових   завдань    для   контролю знань   з дисциплін:  «Організація виробництва»,   «Основи менеджменту»,    «Економічний аналіз», «Маркетинг», «Системи автоматизованого проектування», «Технологія сільськогосподарського машинобудування»; 
     3. Пакет завдань для перевірки якості підготовки до комплексного державного екзамену; 
     4. Набір програм для перевірки знань студентів з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»; 
     5. Програма для перевірки знань правил дорожнього руху; 
     6. САПР КОМПАС 3D V8. 
     В навчальному процесі широко використовується плоттер, з допомогою якого роздруковуються креслення для курсових і дипломних проектів, розроблені з використанням комп’ютерних технологій. 
     Між навчальними кабінетами і лабораторіями створено локальну мережу, що дає змогу викладачам і студентам коледжу користуватися ресурсами Інтернету. Крім навчальних кабінетів і лабораторій, персональні комп’ютери встановлені в кабінетах з курсового та дипломного проектування, загальної електротехніки, технічної механіки, бухгалтерського обліку. 
     Помітним імпульсом в роботі педагогічного колективу є постійна увага і практична допомога з боку ректорату Луцького національного технічного університету. На базі даного університету викладачі коледжу підвищують свою кваліфікацію, обмінюються досвідом роботи, вивчають передовий педагогічний досвід. Ректор університету, проректори, декани факультетів постійно беруть участь в роботі державних екзаменаційних комісій коледжу. В даний час в аспірантурі ЛНТУ навчається п’ять інженерно-педагогічних працівників. 
     Відповідно до наказу управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації щорічно в м. Луцьку відбувається виставка-ярмарок педагогічних технологій «Творчі сходинки педагогів Волині». Колектив коледжу представляє на виставку значну кількість методичних матеріалів, навчально-методичних посібників. 
     Коледж підтримує тісні зв'язки з Луцьким національним технічним університетом, Новоград-Волинським промислово-економічним технікумом, Нововолинським електромеханічним технікумом та іншими навчальними закладами. Все нове і прогресивне використовується в навчально-виховному процесі коледжу.