Відділення спеціальності 071 «Облік та оподаткування» («Бухгалтерський облік»)

 Завідувач відділенням: Вегера Тетяна Георгіївна, викладач вищої категорії, викладач-методист

 Телефон: (03352) 5-53-20

 Адреса: вул. Заводська, 23, м. Ковель Волинська обл.

 E-mail: kovel_koledg@ukr.net

 Підготовка фахівців

Підготовка фахівців проводиться за спеціальністю 5.03050901 «Бухгалтерський облік», напрям підготовки 0305 «Економіка та підприємництво».

У 2009-2010 навчальному році спеціальність «Бухгалтерський облік» вкотре успішно акредитована за І рівнем акредитації.

            Організація навчального процесу здійснюється згідно з «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» та галузевими стандартами освіти.

Історична довідка

            Спеціальність «Бухгалтерський облік» була відкрита у 1996 році.

З  1998 р. по 2008 р. відділення очолювала Сличко Л.С., викладач вищої категорії, викладач-методист.

У серпні 2008 р. на посаду завідувача відділенням призначена Вегера Т.Г., викладач вищої категорії, викладач-методист.

                                            Курси, які викладаються на відділенні

Здійснюється післядипломна перепідготовка молодших спеціалістів з напрямків «Інженерна механіка» та «Менеджмент».

Матеріальне забезпечення навчального процесу

Навчальний процес проходить в спеціально обладнаних аудиторіях. Практичні заняття з багатьох дисциплін проводяться в комп’ютерних класах, де студенти набувають навиків роботи з комп’ютерною технікою, використовуючи спеціалізовані бухгалтерські програми, в тому числі 1С: Бухгалтерія. Ця програма дає можливість вести бухгалтерський облік на підприємствах різних форм та видів власності.

Кадрове забезпечення навчального процесу

            Освітню діяльність зі спеціальності забезпечує колектив з 32 досвідчених висококваліфікованих викладачів, з яких 2 кандидатb економічних наук, (1 доцент), 1 кандидат біологічних наук (9,4%), 8 викладачів-методистів (25 %), 3 старших викладачі (9,4%), 20 (62,5%) – з вищою кваліфікаційною категорією, 7 (22 %) – з І кваліфікаційною категорією, які впроваджують у навчальний процес коледжу передові технології навчання. Всі вони мають відповідну освіту і досвід роботи за спеціальністю. Підтримуються дружні стосунки із спорідненими кафедрами і факультетами Луцького НТУ, Луцького технічного, Любешівського технічного коледжів Луцького НТУ та інших навчальних закладів Волинської області та України.

Методичне забезпечення навчального процесу

            Відповідно до освітньо-професійних програм та навчальних планів викладачі спеціальності розробляють та вдосконалюють робочі навчальні програми з дисциплін, що викладаються. Всі програми дисциплін, за якими готують студентів, відповідають стандартам вищої освіти. Навчання зорієнтовано на поглиблене опанування теоретичних знань та розвиток уміння творчо застосовувати їх на практиці. Викладачі спеціальності постійно готують нове навчально-методичне забезпечення, що сприяє швидкому впровадженню новітніх знань у навчальний процес і залишається основним критерієм якісної освіти у вищому навчальному закладі. Викладачі спеціальності активно розробляють методичні вказівки для вивчення теоретичного курсу, проведення практичних занять, виконання контрольних та курсових робіт та інші матеріали для контролю знань студентів. З метою створення якісного нового навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін викладачі випускної комісії у співавторстві видали два навчальних посібники, яким присвоєно Гриф Міністерства освіти і науки України, а саме: «Бухгалтерський облік» (Лист №1.4/18-Г-119 від 09.01.2009 р.) та «Фінансовий облік» (Лист №1/11-290 від 17.01.2011 р.).

Науково-дослідна робота

            Сучасний стан науково-дослідної роботи спеціальності свідчить про її високий потенціал – 3 здобувачі – члени випускної комісії готують до захисту дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

            Викладачі спеціальності, зокрема випускної комісії, ведуть активну наукову роботу під керівництвом кандидата економічних наук, доцента кафедри обліку і аудиту Луцького НТУ Михалевич С.Г. Про це свідчить кількість опублікованих наукових праць у фахових виданнях та матеріалах конференцій. Значний вклад належить Михалевич С.Г. (понад 30 наукових публікацій), Дацюк А.А. та Михалевич П.М. (понад 10 наукових публікацій). Наукова робота реалізується за такими напрямами, як: організація, проведення, участь викладачів у науково-практичних конференціях, семінарах; публікація наукових статей, тез доповідей; наукова робота студентів під керівництвом викладачів.

            Викладачі спеціальності беруть результативну участь у виставках-конкурсах «Творчі сходинки педагогів Волині», всеуніверситетських конкурсах у Луцькому національному технічному університеті, де вони отримують позитивні відгуки і призові місця.

Студенти і випускники

Під керівництвом досвідчених викладачів студенти відділення займаються науково-дослідною роботою, беруть активну участь у Всеукраїнських та міжнародних студентських конференціях, науково-методичних та науково-практичних конференціях, круглих столах, різноманітних олімпіадах та конкурсах. Зокрема, у 2013 н.р. Чушко Юлія зайняла II місце у номінації найкращі доповіді по секціях у V Міжнародній науково-практичній конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, протягом 2010-2011 навчального року 10 студентів-випускників взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки», яка проводилась на базі Луцького національного технічного університету, в 2009 р. у І Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів «Актуальні проблеми перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю» - 6 студентів.

Про високий рівень підготовки випускників свідчать здобуті призові місця, які вони виборюють в обласних студентських олімпіадах з дисциплін «Інформаційні системи і технології в обліку» та «Бухгалтерський облік». Зокрема, Невелич Т. М. у 2012 р. (м. Горохів) нагороджена грамотою за зайняте ІІ місце в обласній олімпіаді з дисципліни «Бухгалтерський облік», в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку» в 2011 р. (м. Луцьк) Боровець І. В. зайняла ІІ місце, 2010 р. (м. Луцьк) Гичка О. В. – ІІ місце, 2009 р. (м. Луцьк) Гурський О. В. – ІІІ місце.

Випускники та студенти коледжу коледжу постійно беруть активну результативну участь у різноманітних мовно-літературних конкурсах. А саме: Рябушко І.В. 09.12.2014 р. зайняла  ІІ місце  у ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка, а 14.02.2015 р. взяла участь у республіканському конкурсі ім. Тараса Шевченка, Невелич Т. М. у 2012 р. (м. Луцьк)  зайняла ІІІ місце в обласному етапі ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика, Степанюк В.О. у 2012 р. (м. Луцьк) зайняла І місце в обласному конкурсі читців «Мій любий краю», присвячений 141-й ріниці від дня народження Лесі українки, Бондарчук М.П. у 2011 р. (м. Луцьк) зайняла І місце у ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка, Семенюк М. В. у 2007 р. (м. Луцьк) зайняла І місце в обласному етапі Сьомого міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика, Сарапіна О.О. у 2005 р. (м. Луцьк) зайняла ІІ в обласному етапі V Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика, Артемук О.Ф. у 2004 р. зайняла І місце у ІІ етапі Четвертого міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика та І місце у загальнонаціональному етапі Четвертого міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика, у 2003 р. Артемук Ю.В. стала переможцем обласного етапу ІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика.

 Студенти коледжу показують високий рівень знань з математики. Про це свідчать призові місця  в олімпіадах, а саме: Мізовець А. Б. у 2011 р. (м. Луцьк)  зайняв ІІ місце в ІІ етапі ІІІ Всеукраїнської олімпіади з математики, у 2010 р. Головей О. С. (м. Луцьк) – ІІІ місце, а в 2009 р. (м. Луцьк)  Гичка О. В. – І місце.

Випускники коледжу мають змогу продовжити навчання за скороченим терміном в Луцькому національному технічному університеті та інших ВНЗ ІІІ і ІV рівня акредитації України.

Випуск молодших спеціалістів на відділенні почався з 2000 року і за цей час було підготовлено на денній формі навчання 850 молодших спеціалістів, 185 (21,5%) з яких закінчили коледж з відзнакою та 506 студентів на заочній формі навчання, з яких 43 (8,5%) – з відзнакою. Навчались на перепідготовці 138 студентів. Після закінчення навчання випускники спеціальності працюють головними бухгалтерами, фінансовими директорами, аналітиками, аудиторами, ревізорами, інспекторами на підприємствах різних форм власності та в державних установах.

Студенти спеціальності є активними учасниками всіх культурно-масових заходів, які проходять у коледжі. 

Студенти 175 "Д" групи активні учасники виховної години "Душа на полотні".

Котищук Наталія студентка 275 "Д" групи - МІС КОЛЕДЖ 2013!

Зубчик Вадим студент 181 "Д" групи - МІСТЕР КОЛЕДЖ 2014!

Котищук Наталія (275 "Д" гр.), Степанюк Вікторія (368 "Д" гр.) - активні учасниці всіх виховних заходів, які проходять у коледжі, переможці багатьох музичних конкурсів та фестивалів .

Випусники спеціальності

Група №368 "Д"

Аліна Каганюк (студентка 281 "Д" гр.) - учасниця конкурсу "Коледж має талант", вирізняється надзвичайною грою на скрипці.

Котищук Наталія (студентка 375 "Д" гр.) - фіналістка конкурсу "Коледж має талант". ЇЇ спів завжди зачаровує всіх слухачів.