Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Програма навчання за даною спеціальністю передбачає підготовку фахівців в галузі 07 «Управління та оподаткування» 

 

 

 

-         набір здійснюється на базі 9 – ти та 11 – ти  класів;

-         термін навчання 2 роки 10 місяців (денна форма),

  2 роки 5 місяців (заочна форма);

-  вступні випробування з української мови (диктант) і математики (усно) – денна форма; сертифікати ЗНО з української  мови та літератури і математики  – заочна форма навчання.

Молодший спеціаліст готується для професійної діяльності у нових ринкових умовах на засадах конкурентоспроможності на сучасному ринку праці. Випускник може працювати бухгалтером, аудитором, ревізором, інспектором на підприємствах різних форм  власності  та у різних державних установах.

         Навчання з багатьох дисциплін проходить в комп’ютерних класах, де студенти набувають навиків  роботи  з комп’ютерною технікою, освоюючи програму  1С Бухгалтерія і 1С Підприємство сучасних версій. Студенти вивчають бухгалтерський облік, фінансовий облік, основи аудиту, казначейську справу, податкову систему, облік і звітність у бюджетних установах, фінанси, статистика тощо.